Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies

II SBW – Zielona Góra 2015

Społeczne granice pracy.
Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach
(12-13 listopada 2015, Zielona Góra)

Koncepcja

Program

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji