Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies

Poprzednie edycje

I – Społeczne granice pracy. Przemiany zatrudnienia w XXI wiecznym kapitalizmie (14-15 listopada 2014, Wrocław)

II – Społeczne granice pracy. Wymiary pracy nieformalnej we współczesnych społeczeństwach (12-13 listopada 2015, Zielona Góra)

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji