Work, knowledge and power in contemporary capitalism | Praca, wiedza i władza we współczesnym kapitalizmie

Opłaty konferencyjne

Wysokość opłat konferencyjnych:

  • pełna (dla pracowników akademickich i innych uczestników posiadających stałą afiliację): 300 PLN,
  • zmniejszona (dla studentów i doktorantów): 150 PLN,
  • udział w wydarzeniach konferencji bez prezentacji 100 PLN,

Opłata konferencyjna obejmuje: catering w czasie dwóch dni konferencji oraz możliwość publikacji tekstów w recenzowanej publikacji (czasopiśmie lub pracy zbiorowej, e-book) po otrzymaniu pozytywnych recenzji.

Dodatkowo prosimy chętnych o zgłaszanie zainteresowania bankietem konferencyjnym (pierwszego dnia wieczorem). Bankiet jest dodatkowo płatny 60 zł/osobę.

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji