Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies

Miejsce

Konferencja odbędzie się w Centrum Informacji Naukowej i Bibliotece Akademickiej Uniwersytetu Śląskiego (CINiBA).
Adres:

Dokładne instrukcje dojazdu samochodem, pociągiem lub samolotem w wersji pdf.

 

 

 

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji