Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies

Kontakt

E-mail: socialboundariesofwork@gmail.com

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji