Metodologiczne i praktyczne problemy badań pracy oraz zatrudnienia we współczesnych społeczeństwach / Methodological and Practical Problems of Research on Work and Employment in Modern Societies

Komitet Naukowy

 • dr hab. prof. UŚ Adam Bartoszek, Uniwersytet Śląski (przewodniczący KN)
 • dr hab. Juliusz Gardawski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie;
 • prof. Jane Hardy, University of Hertfordshire
 • prof. nadzw. dr hab. Krystyna Janicka, Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk
 • prof. dr hab. Krzysztof Jasiecki, Polska Akademia Nauk, Warszawa;
 • prof. Vassil Kirov, Institute for the Study of Societies and Knowledge, Bulgarian Academy of Sciences and Centre Pierre Naville, University of Evry 
 • prof. Holm-Detlev Köhler, Universidad de Oviedo
 • prof. dr hab. Wiesława Kozek, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Mrozowicki, Uniwersytet Wrocławski
 • prof. David Ost, Hobart and William Smith Colleges, USA
 • prof. Valeria Pulignano, Catholic University of Leuven;
 • prof. Paul Stewart, University of Strathclyde;
 • prof. dr hab. Urszula Swadźba, Uniwersytet Śląski
 • prof. Vera Trappmann, Leeds University
 • prof. Geert Van Hootegem, Catholic University of Leuven;
 • prof. zw. dr hab. Danuta Walczak-Duraj, Uniwersytet Łódzki
 • dr Violetta Zentai, Central European University

SGP 2017 – fotorelacja z Katowic

3rd International Conference

Wykład inaugurujący pierwszą edycję konferencji